Startsida

ALLE FONTI

Alle fonti, ”Till källorna”, är vårt namn och motto.

Vi hjälper organisationer och enskilda att orientera sig i en föränderlig omvärld.

Vår verksamhet har två pelare:

MED ÖGAT PÅ KÄLLORNA

Lärare och andra yrkesgrupper, liksom organisationer av alla slag, utmanas alltmer av ett stort informationsflöde, och av att sanning och fakta ifrågasätts – man har börjat tala om ”fake news” och alternativa fakta. Till detta kommer en rad anslutande problem i det digitala informationssamhället som idag diskuteras; näthat, filterbubblor, ekokammare, algoritmer, astroturfing, fejkkonton på nätet, klickbeten, botarméer, digitala påverkansoperationer, ”deep fakes”, ”dark ads”  osv.

Vi erbjuder skolvärlden temapaket kring källkritik, faktagranskning och kritiskt tänkande i form av fördjupningsmaterial, föreläsningar och workshops för såväl lärare som elever. Vi ger även workshops om olika digitala verktyg för verifiering, bild/videoanalys, trafikanalys och liknande, liksom om mer kvalitativa angreppssätt som exempelvis argumentationsanalys och bild/meme-analys. Vi erbjuder också fördjupande presentationer om det vidare kunskapsläget kring de problem som nämns ovan, och om hur den svenska och internationella diskussionen om olika möjliga åtgärder ser ut.

Till företag och myndigheter erbjuder vi på liknande vis föreläsningar, workshops, nyhetsbrev/trendbevakning kring ovanstående frågor. Vi erbjuder också skräddarsydda rapporter i form av en omvärldsbevakning om situationen i t.ex. särskilda branscher, om forskningsläget i ovannämnda eller näraliggande ämnen.

 

MED ÖRAT MOT MARKEN

Vi erbjuder uppdaterade och initierade översikter av komplexa samtidsfrågor i form av omvärldsbevakning, trendanalys och fördjupningsmaterial till myndigheter, företag och andra organisationer med behov av tillförlitlig omvärldsinformation. Till skolor kan vi leverera material avpassat för olika undervisningssituationer och nivåer.

 

Vi är baserade i Malmö.