Om oss

VILKA ÄR VI

Mathias Cederholm, är disputerad i historia vid Lunds Universitet. Han har undervisat vid Historiska institutionen och utbildningen i Europastudier, vid LU, och har hållit kurser i bl.a. omvärldsanalys och historia där. Han har också mångårig erfarenhet som skribent i en rad tidskrifter och som föreläsare i ämnen kring historia och internationell politik.

Mats Karlsson, är disputerad i kemi vid Lunds Universitet. Han är dessutom legitimerad lärare för grund- och gymnasieskola, och har även utbildning i vetenskapsjournalistik, som han också arbetat med hos NE. Han har undervisat på både gymnasie- och grundskolenivå och var under ca 10 år universitetslektor vid lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad.

Under 2017 byggde vi upp Facebook-gruppen ”Källkritik, fake news och faktagranskning” ämnad för en mer ingående diskussion och informationsutbyte kring (det digitala) informationssamhällets utmaningar. Fokus i gruppen ligger på den debatt som pågår kring ”fake news”, filterbubblor, postsanning, näthat, sociala mediers funktionssätt, behovet av en utökad digital källkritik och liknande. En målsättning har varit att knyta samman diskussioner inom journalistik, skolvärld, forskarsamhället m.m.